Nowe zespoły i Developer’s guide

Od początku istnienia Lizard Media staramy się ciągle pracować nad jakością produkowanych rozwiązań. Zarówno jeśli chodzi o wdrożenia eCommerce, jak i customowe aplikacje webowe.

Od września wdrożyliśmy w naszym software house nową strukturę organizacyjną, która zakłada nacisk na Quality Assurance (QA).

Najważniejsze punkty tej zmiany to:

  1. Pisanie testów automatycznych, które uruchamiane są w ramach integracji ciągłej (GitLab CI).
  2. Cykliczne testy regresyjne wykonywane w sposób manualny.
  3. Nowy workflow uwzględniający konieczność pisania scenariuszy testowych konsultowanych z Klientem.

Developer’s Guide

Wszystkie zespoły zebrały najważniejsze wytyczne związane z produkowaniem kodu wysokiej jakości. Dzięki temu po kilku miesiącach pracy nad dobrymi standardami udało się stworzyć oficjalny Developer’s Guide.

Oprócz korzystania z zasobów działu QA, Developer’s Guide zakłada:

  1. Używanie automatycznego sniffera kodu (dla PHP: PSR2)
  2. Dołączenie do procesu GitLab CI (środowiska integracji ciągłej) automatycznego CodeSniffera
  3. Samoorganizację w zakresie: code review i korzystania z dobrodziejstw pair programmingu.
  4. Stosowanie unormowanego GitFlow oraz spójnych commit messages
  5. Pełną automatyzację wdrożeń na środowiska developerskie, stage i produkcyjne
  6. Prowadzenie spójnej dokumentacji (pliki README/CONTRIBUTING)
  7. Dokumentowanie logiki działania w formie screencastów video dla klienta

Wszystko to pozwala na dostarczanie kodu najwyższej jakości. Nie spoczywamy na laurach i ciągle pracujemy nad aktualizacją tych standardów. Szczególnie istotne jest, aby to członkowie zespołu uczestniczyli w procesie pracy nad jakością.

Przeczytaj również