Informacja o RODO

Klauzula informacyjna RODO dla klientów

Informujemy, że:

1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest LIZARD MEDIA SOFTWARE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Warszawska 183 43-300 Bielsko-Biała NIP: 9372728323

2. Celem zbierania danych jest wykonanie usługi, wystawienie faktury, kontakt z klientem.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności firmy.

9. LIZARD MEDIA SOFTWARE HOUSE SP.Z O.O. powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Macieja Kaczmarskiego, iod@lizardmedia.pl, z którym można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.